Ribolovno područje

Upravljamo s 540 ha voda - jezera, šljunčara, potoka i rijeka.

Ribolovno područje

Športsko ribolovna udruga Odra iz Velike Gorice ima ribolovno pravo za 540 ha otvorenih i zatvorenih  voda, na području grada Velike Gorice općina Orle  i Kravarsko osim jezera Vukovina u Starom Čiču.

Većina voda je vrlo atraktivna  za sve vrste slatkovodnog ribolova prvenstveno za šaranski ribolov a što se tiče grabežljivca, dominantne  vode za lov  štuke su rijeka Odra i kanal Sava– Odra. Sve vode su vrlo pristupačne svega 15-20 km od zagrebačke metropole i svega nekoliko kilometara od Velike Gorice. Zbog svega navedenog , na našem području gravitira veliki broj ribiča iz cijele županije,a i šire.

Ribolovne vode ŠRU „Odra“ iz Velike Gorice spadaju u ribolovnu zonu unutar administrativnih granica grada Velike Gorice, općina Orle i Kravarsko, osim izdvojene zone šljunčare Staro Čiče – Vukovina., koji se nalaze u ribolovnom području Sava (Naredba o granicama ribolovnih područja i ribolovnih zona za športski i gospodarski ribolov (N.N. 82/05)). Ribolovno područje, odnosno ribolovna zona nalazi se jugoistočno od Zagreba u prostranom nizinskom području zvanom Turopolje, čiji je dio Odransko polje, na nadmorskoj visini od oko 95 do 110 m. Sa sjeverne strane granica je rijeka Sava, s južne cesta Velika Gorica-Sisak odnosno Vukomeričke Gorice.

Turopolje karakterizira specifični sastav biljnih i životinjskih zajednica, koji se pripisuje visokoj razini podzemnih voda. Uz rijeku Odru i šuma Turopoljski Lug je posebno vrijedno i često istraživano stanište brojnih biljnih i životinjskih vrsta. Ribolovne vode ovlaštenik ribolovnog prava ŠRU „Odra“ nalaze se unutar značajnog krajobraza Turopoljski lug, a graniči s Odranskim poljem. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži (N.N. 124/2013, 105/2015) na području predmetnog plana gospodarenja nalaze se sljedeća područja ekološke mreže: Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001311 Sava nizvodno od Hrušćice, HR2001031 Odra kod Jagodna i HR2000415 Odransko polje te Područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000002 Sava kod Hrušćice i HR1000003 Turopolje.

Popis ribolovnih voda

Vodotoci
 • Rijeka Sava
 • Rijeka Odra
 • Kanal Sava-Odra
 • Oteretni kanal Čička Poljana-Suša
 • Potok Lomnica
 • Mrtvi kanal Veleševec
 • Potok Buna
Jezera i stajaćice
 • Šljunčara Veliko jezero
 • Šljunčara Omladinsko jezero
 • Jezero Betonovo
 • Šljunčara Donja Lomnica
 • Jezero Ciglana Mraclin
 • Jezero Vrbovo
 • Rukavac Ruče
 • Jezero Ribnica
 • Jezero Čička Poljana
 • Jezero Veleševec
 • Rukavac Strmec Bukevski
 • Rukavac Ščitarjevo
 • Rukavac Drnek
 • Mrtva Odra

Mrtva Odra je naziv za stari tok: od desne obale kanala Sava – Odra do utoka vode iz kanala Sava – Odra.

Preuzmite detaljnu kartu ribolovnog područja klikom na sliku

Pogledajte osnovna fiziografska obiljažja ribolovnih voda