Recent Updates

WYSIWYG default value!!!ŠRU Odra Velika Gorica BILTEN!!!


Cjenik ribolovnih dozvola i naknada ŠRU Odra Velika Gorica


Dnevna i višednevna dozvola za vode ŠRU Odra Velika Gorica 

Za sve vode ŠRU Odra Velika Gorica osim za Ježevo jezero. U naknadu je, sukladno Planu upravljanja, uključeno i korištenje čamca na daljinsko upravljanje sa obale.


 • Dnevna dozvola  75kn
 • (20kn dozvola + 55kn naknada za financiranje obveza ovlaštenika ribolovnog prava)

 • Trodnevna dozvola 215kn
 • (50kn dozvola + 165kn naknada za financiranje obveza ovlaštenika ribolovnog prava)

 • Sedmodnevna dozvola 455kn
 • (70kn dozvola + 385kn naknada za financiranje obveza ovlaštenika ribolovnog prava)


Za Ježevo jezero


 • Dnevna dozvola 110kn
 • (20kn dozvola + 90kn naknada za financiranje obveza ovlaštenika ribolovnog prava) 

 • Trodnevna dozvola 320kn
 • (50kn dozvola + 270kn naknada za financiranje obveza ovlaštenika ribolovnog prava)

 • Sedmodnevna dozvola 700kn
 • (70kn dozvola + 630kn sredstva za financiranje obveza ovlaštenika ribolovnog prava)


Godišnje dozvole za vode ŠRU Odra Velika Gorica


 • Godišnja dozvola seniori 750kn
 • (100kn dozvola + 650kn članarina) 

 • Godišnja dozvola juniori i žene 450kn
 • (100kn dozvola + 350kn članarina)

 • Godišnja dozvola  za HRVI i članove obitelji smrtno stradalih i nestalih branitelja iz Domovinskog rata 550kn
 • (100kn dozvola + 450kn članarina)

 • Godišnja dozvola za NE članove 975kn
 • (100kn dozvola + 875kn naknada za financiranje obveza ovlaštenika)

 • Kadeti i kadetkinje100kn (članarina)

 • Upisnina/Naknada za financiranje obaveza ovlaštenika 125kn


 • Godišnja naknada za korištenje čamaca na vesla ili  elektromotor na Velikom jezeru 250kn

 • Jednodnevna naknada za korištenje čamaca na vesla ili  elektromotor na Velikom jezeru 100kn 

 • Trodnevna naknada za korištenje čamaca na vesla ili  elektromotor na Velikom jezeru 250kn

 • Sedmodnevna naknada za korištenje čamaca na vesla ili  elektromotor na Velikom jezeru 600kn

Na cijenu godišnje dozvole u 2022. godini, ukoliko se u 2021. ne odradi minimalno jedna radna akcija, nadodaje se 350kn naknade za radne akcije. Članovi stariji od 65 godina oslobođeni su radnih akcija.

Kupnja ribolovnice  upute !!!

Za kupnju GODIŠNJE ribolovnice istu možete naručiti na mail ŠRU Odra V.Gorica 

tajnik@sru-odra.hr

Uplatu sukladno cjeniku izvršiti na račun udruge, Općom uplatnicom ( Pošta , Fina), mobilno/Internet bankarstvo (barkod u prilogu)

Osobnim dolaskom u sjedište ribolovne Udruge u uredovno radno vrijeme za rad sa strankama.

Za kupnju DNEVNE ribolovnice istu možete naručiti na mail ŠRU Odra V.Gorica 

tajnik@sru-odra.hr , info@sru-odra.hr

Uplatu sukladno cjeniku izvršiti na račun udruge, Općom uplatnicom ( Pošta , Fina), mobilno/Internet bankarstvo (barkod u prilogu)

Osobnim dolaskom u sjedište ribolovne Udruge u uredovno radno vrijeme za rad sa strankama , Pozivom ribočuvaru !

Dnevu dozvolu možete osigurat sve dane u tjednu najkasnije do 21.00h. Nakon tog vremena nije moguće naručit dozvolu.

Molimo sve buduće Članove a i sve koji planiraju ribolov i rekreaciju na vodama ŠRU Odre V.Gorica da prilikom kupnje dozvole pripreme 

 • OIB
 • Datum rođenja
 • Mail adresu na koju će mu se isporučit dozvola

Za sve koji nemaju mail adresu i nemaju mogućnost korištenja iste ŠRU Odra će osigurati na vlastitoj domeni zbirnu adresu dozvola@sru-odra.hr

sa koje će Vam ista moći biti izdana u papirnatom obliku.

!!! VAŽNE NAPOMENE !!!

Pravilnik o ribičkim dozvolama u slatkovodnom ribarstvu NN 139/2020-2686

Napomena: Dnevnu, Trodnevnu, Sedmodnevnu Dozvolu je potrebno najaviti i kupiti minimalno 1 dan prije nego što planirate ribolov!!!

Članak 3. Razdoblje važenja ribičkih dozvola

 • dnevna dozvola od 00:00 do 24:00 sata datuma za koji važi dozvola
 • trodnevna dozvola od 00:00 sati prvog datuma do 24:00 sata zadnjeg datuma za koji važi dozvola
 • sedmodnevna dozvola od 00:00 sati prvog datuma do 24:00 sata zadnjeg datuma za koji važi dozvola
 • godišnja dozvola od 00:00 sati 1. siječnja do 24:00 sata 31. prosinca godine za koju je izdana
 • godišnja dozvola za HRVI od 00:00 sati 1. siječnja do 24:00 sata 31. prosinca godine za koju je izdana.

Članak 6. Kupnja godišnje ribičke dozvole

(1) Hrvatski ili strani državljanin kod odabranog ovlaštenika ribolovnog prava podmiruje sve obveze prema članstvu u Savezu i članstvu kod odabranog ovlaštenika ribolovnog prava, te sve njegove financijske obveze za provođenje ribolovnog prava, koje ovlaštenik samostalno određuje internim aktom u skladu s člankom 44. stavkom 3. Zakona.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju kad je ovlaštenik ribolovnog prava fizička osoba (građanin), fizička osoba (obrtnik), trgovačko društvo, zadruga ili neki drugi poslovni subjekt koji u skladu s posebnim propisima ne može biti učlanjen u Savez, hrvatski ili strani državljanin plaća samo financijske obveze ovlaštenika ribolovnog prava za provođenje ribolovnog prava, bez obveze plaćanja članarine Savezu.

(3) Za kupnju godišnje dozvole za HRVI, hrvatski ili strani državljanin obvezan je ovlašteniku ribolovnog prava predočiti potvrdu o statusu izdanu od tijela državne uprave nadležnog za hrvatske branitelje.

(4) Ovlaštenik ribolovnog prava u autoriziranu aplikaciju (u daljnjem tekstu: aplikacija) upisuje vrstu dozvole, razdoblje važenja dozvole odnosno kalendarsku godinu te popunjava podatke (ime i prezime, država, datum rođenja, OIB za hrvatske državljane odnosno osobni identifikacijski broj ili broj putovnice izdane od strane domicilne države za strane državljane), e-mail adresu, telefon te serijski broj uvjerenja o položenom ribičkom ispitu i serijski broj članske iskaznice Saveza, koji je ujedno i serijski broj članske iskaznice ovlaštenika ribolovnog prava.

(5) Važeća izdana dozvola pohranjena je u elektroničkom sustavu, ali ju je moguće dostaviti na adresu elektroničke pošte ili ispisati u papirnatom obliku prilikom kupnje.

Članak 7. Kupnja dnevne, trodnevne ili sedmodnevne dozvole

Postupak za kupnju dnevne, trodnevne ili sedmodnevne dozvole identičan je kao i za kupnju godišnje dozvole, osim u dijelu koji zahtijeva upis serijskog broja uvjerenja o položenom ribičkom ispitu, kao i plaćanja članarine Savezu i ovlašteniku ribolovnog prava.

Članak 9.Visina iznosa naknade za ribičke dozvole

Visina iznosa naknade za dozvole iznosi:

 • 100,00 kuna za godišnju dozvolu
 • 100,00 kuna za godišnju dozvolu za HRVI
 • 20,00 kuna za dnevnu dozvolu
 • 50,00 kuna za trodnevnu dozvolu
 • 70,00 kuna za sedmodnevnu dozvolu.

VAŽNO!!!

Prilikom kupnje bilo koje vrste dozvole „Ribič“ je dužan instalirat aplikaciju „mRibic“ koju može preuzet na Google Play Storu za Android pametne telefone , ili na App Store za Apple uređaje.  

mRibic je mobilna aplikacija za unos ulova u sportskom ribolovu na slatkim vodama.

Aplikacija omogućuje, ovisno o vrsti korisnika, dvije osnovne funkcionalnosti koje koriste tri vrste korisnika. Koriste je osobe koje su kupile ribičku dozvolu na ribolovnim vodama te ribočuvari koji putem aplikacije provjeravaju dozvole i evidencije ulova u ribolovu koje ispunjavaju korisnici i ovlaštenici ribolovnog prava koji imaju pregled korištenja prodanih dozvola koje su vezane uz njih. Aplikacija mRibic je program namijenjen korištenju na pametnim telefonima i tabletima, i to uključuje rad na minimalno sljedeće platforme:  Android 5.0, iOS 10

Prijava u aplikaciju mRibic

Za korištenje mobilne aplikacije mRibic, potrebno je unijeti broj ribolovne dozvole te OIB. Klikom na gumb „Prijava“ započinje proces autentifikacije korisnika aplikacije. Ukoliko ribič ima više od jedne dozvole, sustav mu nakon logiranja s točnim podacima prikazuje sve dozvole i evidencije vezane uz OIB. Prikazuju se podaci za tekuću godinu, a u arhivi se nalaze podaci za prethodne godine.

U slučaju da bilo koji od spomenutih parametara nije točno unesen, aplikacija mora javiti poruku o pogrešci prilikom autentifikacije. Sustav bilježi kada se ribič prijavio (datum i vrijeme). Ti podaci su vidljivi u web aplikaciji ovlašteniku od kojeg je kupljena dozvola tj. ako je odabran da ribič lovi na njegovim vodama (HRVI dozvola). 

Ribočuvari – tražilica dozvola

Ribočuvari se logiraju u mobilnu aplikaciju sa svojim podacima koji su im prethodno dostavljeni na mail adrese ili na mail ovlaštenika, s time da mogu izmijeniti lozinku, a korisničko ime ostaje isto. Izgled aplikacije je taj da na početnoj stranici ima polje za unos dozvole i nakon toga sustav vraća podatke vezane uz tu dozvolu: podatke o kupcu dozvole, važenju dozvole, te evidenciji ulova. Sustav ima definiran format broja dozvole te ukoliko je nešto pogrešno upisano sustav vraća podatak da nije točan broj dozvole upisan, ukoliko je dozvola istekla ili je nevažeća vraća podatak da je dozvola nevažeća. Ukoliko je važeća dozvola, prikazuje osim podataka o kupcu i podatke o tome da je ribič prijavio da je došao na vodu loviti ribu te evidenciju ulova na današnji dan i prethodne dane ako je vezano za tog ovlaštenika na kojeg se veže dozvola. Klikom na neki od prethodnih dana ribočuvar može vidjeti evidentirane podatke iz prethodnih evidencija.